Ymunwch â CYD Cymru heddiw!

Dod yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer busnesau cymunedol a chymdeithasol

gweithio gyda’n gilydd ar gyfer dyfodol mwy disglair i Gymru.

 

Dewiswch y pecyn blynyddol cywir i chi.

Rhwydwaith

AM DDIM
 • Cylchlythyr
 • Grŵp Facebook Aelodau yn unig
 • Rhestrau swyddi a digwyddiadau am ddim
 • Tudalen broffil ar y wefan

Perffaith os ydych chi am fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nid yn cael mynediad at wasanaethau, neu os ydych chi newydd ddechrau ac nad ydych chi’n siŵr beth sydd ei angen arnoch eto.

Hanfodol

£90+TAWy flwyddyn

Pecyn rhwydwaith ynghyd …

 • 1:1 Cyngor
 • Broceriaeth ynni ac yswiriant
 • Cymorth AD a chyfreithiol am ddim
 • Gwiriad iechyd sefydliadol
 • Cyfraddau ymgynghori ffafriol
 • Hyfforddiant a digwyddiadau am ddim neu am ddim
 • Pleidleisiwch yn CCB

Perffaith os ydych am gael mynediad i’n llyfrgell adnoddau, 1:1 blynyddol gyda’n staff, mynediad i’n mentrau arbed arian, neu eisiau cyngor AD neu gyfreithiol.

Aelod Plws

£450+TAWy flwyddyn

Essentials pecyn plws …

 • Ymgynghoriaeth rhagdaledig
 • Cymorth argyfwng
 • Tocyn cynhadledd
 • Digwyddiadau hyfforddi am ddim

Perffaith os oes angen cymorth mwy dwys arnoch neu os ydych am i aelod o staff neu ymgynghorydd penodol weithio gyda chi ar brosiect neu broblem.

Pam dod yn aelod?

Fel aelod o CYD Cymru rydych yn ymuno â rhwydwaith o grwpiau, mentrau a busnesau cymdeithasol ynghyd mewn gweledigaeth gyffredin o gymunedau ffyniannus a gwydn ledled Cymru, mannau lle gall pobl gymryd rheolaeth o’u bywydau, trwy fenter gymunedol, gweithredu cymdeithasol a pherchnogaeth asedau cymunedol.

Rydym yn cefnogi ein haelodau gyda chyngor ac adnoddau, undod ar draws y rhwydwaith, ac arbedion ariannol.

Cefnogaeth

Gydag 20 mlynedd o brofiad, mae ein staff a’n tîm ymgynghorol yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adnoddau arbenigol.

Mae aelodau Hanfodol ac Aelod Plws yn cael mynediad i’n llyfrgell adnoddau ar-lein a’n pecyn cymorth sefydliadol – canllaw cynhwysfawr a rhyngweithiol sydd wedi’i gynllunio i asesu holl brif elfennau eich sefydliad a helpu i nodi meysydd i’w sylwi.

Gall aelodau hefyd ymuno â’n grŵp Facebook i aelodau yn unig, a chael mynediad at gefnogaeth arbenigol 1:1 trwy:

 • Cofrestrwch 1:1 blynyddol gyda’n Swyddog Aelodaeth
 • Gwasanaeth Holi ac Ateb e-bost uniongyrchol
 • 90 munud o gymorth AD am ddim bob blwyddyn
 • 30 munud o gyngor cyfreithiol am ddim bob blwyddyn
 • Broceriaeth yswiriant arbenigol

Undod

Rydym yn rhwydwaith Cymru gyfan o grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio i helpu cymunedau i ffynnu.

Mae bod yn rhan o symudiad yn ymwneud â chryfder mewn niferoedd. Mae CYD Cymru yn rhwydwaith ffyniannus o grwpiau a busnesau annibynnol sy’n adeiladu cymunedau gwydn ledled Cymru. Mae ein digwyddiadau a’n llwyfannau ar-lein yn eich cysylltu ag aelodau eraill, gan helpu i gryfhau cyfleoedd cymorth cyfoedion ac undod ar draws rhanbarthau.

Mae CYD Cymru yn sicrhau bod lleisiau ein haelodau yn cael eu clywed, gan gynrychioli’r rhwydwaith drwy ein perthynas waith agos â Llywodraeth Cymru, cyllidwyr ac awdurdodau lleol, a hyrwyddo’r gwaith y mae ein haelodau yn ei wneud bob amser.

Rydym yn cael ein llywodraethu gan fwrdd cyfarwyddwyr a dynnwyd o’n haelodaeth. Gall unrhyw aelod o Hanfodion neu Aelod a Mwy bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a hefyd gwneud cais i ymuno â’n bwrdd a helpu i lunio cyfeiriad strategol a dyfodol CYD Cymru.

Arbedion

Mae’r amseroedd yn anodd, ac rydym yn gweithio’n galed i ddod o hyd i ffyrdd o nodi arbedion costau i aelodau. Rydym wedi negodi mynediad at ystod o wasanaethau a chyfraddau ffafriol y gall aelodau Hanfodion ac Aelodau Mwy gael mynediad atynt, gan gynnwys:

 • Broceriaeth ynni drwy ein Grŵp Gweithredu Ynni
 • 90 munud cyngor AD am ddim + gostyngiadau am gymorth pellach
 • 30 munud cyngor cyfreithiol am ddim + gostyngiadau am gymorth pellach
 • Broceriaeth yswiriant arbenigol
Cefnogaeth

Cefnogaeth

Gydag 20 mlynedd o brofiad, mae ein staff a’n tîm ymgynghorol yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adnoddau arbenigol.

Mae aelodau Hanfodol ac Aelod Plws yn cael mynediad i’n llyfrgell adnoddau ar-lein a’n pecyn cymorth sefydliadol – canllaw cynhwysfawr a rhyngweithiol sydd wedi’i gynllunio i asesu holl brif elfennau eich sefydliad a helpu i nodi meysydd i’w sylwi.

Gall aelodau hefyd ymuno â’n grŵp Facebook i aelodau yn unig, a chael mynediad at gefnogaeth arbenigol 1:1 trwy:

 • Cofrestrwch 1:1 blynyddol gyda’n Swyddog Aelodaeth
 • Gwasanaeth Holi ac Ateb e-bost uniongyrchol
 • 90 munud o gymorth AD am ddim bob blwyddyn
 • 30 munud o gyngor cyfreithiol am ddim bob blwyddyn
 • Broceriaeth yswiriant arbenigol
Undod

Undod

Rydym yn rhwydwaith Cymru gyfan o grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio i helpu cymunedau i ffynnu.

Mae bod yn rhan o symudiad yn ymwneud â chryfder mewn niferoedd. Mae CYD Cymru yn rhwydwaith ffyniannus o grwpiau a busnesau annibynnol sy’n adeiladu cymunedau gwydn ledled Cymru. Mae ein digwyddiadau a’n llwyfannau ar-lein yn eich cysylltu ag aelodau eraill, gan helpu i gryfhau cyfleoedd cymorth cyfoedion ac undod ar draws rhanbarthau.

Mae CYD Cymru yn sicrhau bod lleisiau ein haelodau yn cael eu clywed, gan gynrychioli’r rhwydwaith drwy ein perthynas waith agos â Llywodraeth Cymru, cyllidwyr ac awdurdodau lleol, a hyrwyddo’r gwaith y mae ein haelodau yn ei wneud bob amser.

Rydym yn cael ein llywodraethu gan fwrdd cyfarwyddwyr a dynnwyd o’n haelodaeth. Gall unrhyw aelod o Hanfodion neu Aelod a Mwy bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a hefyd gwneud cais i ymuno â’n bwrdd a helpu i lunio cyfeiriad strategol a dyfodol CYD Cymru.

Arbedion

Arbedion

Mae’r amseroedd yn anodd, ac rydym yn gweithio’n galed i ddod o hyd i ffyrdd o nodi arbedion costau i aelodau. Rydym wedi negodi mynediad at ystod o wasanaethau a chyfraddau ffafriol y gall aelodau Hanfodion ac Aelodau Mwy gael mynediad atynt, gan gynnwys:

 • Broceriaeth ynni drwy ein Grŵp Gweithredu Ynni
 • 90 munud cyngor AD am ddim + gostyngiadau am gymorth pellach
 • 30 munud cyngor cyfreithiol am ddim + gostyngiadau am gymorth pellach
 • Broceriaeth yswiriant arbenigol

Ddim yn siŵr pa becyn sydd orau i chi? Dod yn aelod Rhwydwaith AM DDIM.

img3

Cefnogaeth

Gydag 20 mlynedd o brofiad, mae ein staff a’n tîm ymgynghorol yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adnoddau arbenigol.

img3

Undod

Rydym yn rhwydwaith Cymru gyfan o grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio i helpu cymunedau i ffynnu.

img3

Arbedion

Rydym wedi negodi amrywiaeth o fargeinion a phartneriaethau, gan gynnwys ynni, yswiriant ac adnoddau dynol, er mwyn arbed arian i chi.