Amdanom ni

print

Mae DTA Cymru yn sefydliad aelodaeth annibynnol sy’n seiliedig ar ymarferwyr sy’n cefnogi’r mudiad datblygu cynyddol yng Nghymru.

Rydym yn rhan o fudiad Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu adfywio cymunedol y DU gyfan gyda chwaer sefydliadau yn Lloegr a’r Alban a rhwydwaith bywiog o 40 o ymddiriedolaethau yng Nghymru a 400 ledled y DU. Mae ein haelodau yng Nghymru yn helpu i greu rhai o’r cymunedau mwyaf mentrus, cynaliadwy a chynhwysol sy’n seiliedig ar sylfaen gadarn o asedau, mentrau a gwasanaethau sy’n eiddo i’r gymuned.

Nod DTA Cymru yw cyflawni ‘ymddiriedolaeth datblygu llwyddiannus ym mhob cymuned sydd eisiau un’ a ‘chreu cyfoeth mewn cymunedau a’i gadw yno’. Mae Ymddiriedolaethau Datblygu yn rhan o symudiad sy’n tyfu’n gyflym ledled y DU a

Amcanion DTA Cymru yw

  • Sefydlu ymddiriedolaethau datblygu newydd ymhob cymuned sydd eisiau un.
  • Darparu cymorth ar gyfer ymddiriedolaethau datblygu presennol i weithredu’n dda ac ehangu eu gwasanaethau, mentrau cymunedol a’u busnesau.
  • Hybu arferion da o fewn rhwydwaith yr ymddiriedolaeth ddatblygu ac annog eraill i gefnogi ymddiriedolaethau datblygu.
  • Cefnogi cyfleoedd am fentrau newydd ac ehangu sectorau o fewn ein mudiad
  • Rhedeg y gymdeithas yn effeithiol