Beth rydym yn ei wneud

print

Er bod Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (CYD) Cymru yn fudiad o aelodau, nid i’n Haelodau yn unig yr ydym yn darparu gwasanaethau. Mae gennym hefyd ystod o raglenni a gwasanaethau sy’n rhoi budd i’r trydydd sector ehangach yng Nghymru.

Mae ein holl waith wedi’i strwythuro o gwmpas 3 maes craidd sy’n gysylltiedig â’n cenhadaeth a’n gwerthoedd:

Mentrau cymunedol – rydym yn annog datblygu ymddiriedolaethau a mudiadau cymunedol eraill i feithrin mentrau cymunedol ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir

Perchnogaeth gymunedol ar asedau – rydym yn cefnogi cymunedau sy’n ystyried cymryd rheolaeth ar dir ac adeiladau ar draws Cymru, neu helpu i ddatblygu rhai sydd eisoes ym mherchnogaeth y gymuned

Cymunedau’n cefnogi cymunedau – rydym yn defnyddio dull cefnogaeth gan gymheiriaid lle bynnag y bo’n bosibl er mwyn cyflawni adfywio cymunedol mewn cymunedau ledled Cymru

 

Gallwch ddarganfod mwy am y rhaglenni a’r gwasanaethau penodol rydym yn eu darparu o’r dolenni ar yr adran hon o’r wefan. Cliciwch yma i weld rhai o’n rhaglenni blaenorol.

Mae ein Rhaglenni presennol yn cynnwys:

Egin:  Helpu cymunedau daclo newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy drwy gymorth Mentora Cymheiriaid. Rydym wedi creu Y Cymuned Ar-lein Egin, cymuned o ymarfer a gofod ar-lein i unigolion a sefydliadau yng Nghymru sy’n gweithio ar fentrau hinsawdd gymunedol neu sydd eisiau dysgu mwy.

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol: Cefnogi cymunedau i brynu asedau sy’n eiddo i’r gymuned sydd mewn perygl o gau, gyda i fyny at £250,000 ar gael i achub asedau.

Busnes Cymdeithasol Cymru: Cefnogi busnesau cymdeithasol newydd a thyfu. Mae CYD Cymru yn aelod llawn o’r consortiwm ochr yn ochr â Cwmpas, UnLtd a Social Firms Wales.

 

Mae ein gwasanaethau eraill yn cynnwys:

Grŵp Gweithredu Ynni – cynllun swmpbrynu i leihau costau ynni i gymunedau

Gwasanaethau Ymgynghori – mae hyn yn cynnwys contractau tymor byr yn ogystal â chontractau cymorth hirdymor

Gwaith polisi – Credwn fod sefydliadau cymunedol lleol yn darparu atebion i lawer o’r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth sy’n wynebu ein cymunedau. Rydym yn bwydo eu profiadau i newid polisi a chreu amgylchedd mwy galluogol yng Nghymru ar gyfer menter gymunedol a pherchnogaeth asedau.

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud yn yr adran Ein Gwaith.