Beth rydym yn ei wneud

print

Cysylltu Cymunedau: Rydym yn trefnu digwyddiadau ac yn cyfeirio pobl i arfer da yng nghyswllt menter gymunedol ac asedau ym mherchnogaeth y gymuned o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Darparu cymorth lefel sylfaenol: Rydym yn rhoi cymorth i’n Haelodau ac rydym yn Cyflenwi ystod o raglenni cymorth gan gymheiriaid i’r Trydydd sector yng Nghymru ac yn Helpu i drafod cytundebau gwell ar gyfer cyfleustodau megis contractau nwy a thrydan fel bod sefydliadau cymunedol yn talu llai.

 

Atebion Mentrus: Rydym yn helpu sefydliadau cymunedol i sefydlu a rhedeg mentrau cymunedol

Adfywio Cymru: Helpu cymunedau i fynd i’r afael â’r achosion a chynnig datrysiadau ar gyfer newid hinsawdd

Cynhyrchu adnoddau ar gyfer y sector: Megis ein Porth Asedau a’n Hofferyn Gwiriad Iechyd Addas i Bwrpas DTA

Cefnogi Datblygu Polisi: Rydym yn eiriolwr ar ran symudiad yr ymddiriedolaeth ddatblygu a’r trydydd sector yng Nghymru

Cyflenwi gwasanaethau ymgynghori: Rydym yn cynghori cymunedau i ymgymryd ag asedau ym mherchnogaeth y gymuned megis tir ac adeiladau a’u datblygu yn dilyn trosglwyddo asedau o gyrff cyhoeddus neu gyrff preifat

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud yn yr adran Ein Gwaith.