Y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Sut i Ysgrifennu Cais Cryf (gweminar yn Gymraeg)

Mae perchnogaeth gymunedol yn rhoi rheolaeth i bobl leol dros yr adeiladau a’r gofodau sydd o bwys iddynt a sicrhau bod y mannau hyn yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd sy’n bodloni blaenoriaethau ac anghenion y gymuned leol.

Mae CYD Cymru yn un o 10 sefydliad cymorth cymunedol blaenllaw sy’n cyfuno ein gwybodaeth a’n sgiliau i helpu darpar ymgeiswyr i ddatblygu eu cynigion prosiect a gwneud cais i’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. Rhyngom rydym yn cwmpasu’r DU gyfan; cynnig sylfaen wybodaeth ddofn a phrofiad o weithio gyda sefydliadau i ddatblygu ystod o asedau cymunedol.

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol gwerth £150m (COF) yn bodoli i helpu cymunedau ledled y DU i gymryd perchnogaeth o asedau sydd mewn perygl o gau o barciau i dafarndai, lidos i lyfrgelloedd. Bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2025. Darllenwch fwy yma.

Yn ogystal â’r adnoddau a’r gwasanaeth cynghori y gallwch gael mynediad iddynt ar My Community, mae cyfres o weminarau a fydd yn eich arwain trwy sut i ysgrifennu cais cryf a llunio’ch achos rheoli. Bydd CYD Cymru yn cynnal gweminar ar gyd-destun Cymru yn y Gymraeg am 2-4pm, Tachwedd 29.

Cofrestrwch yma neu gwyliwch recordiad o’n gweminar blaenorol (Mai 2023).

print