Gwyl Adfywio Cymru

Yn cael ei gynnal yng ngosodiad godidog Neuadd Gregynog ym Mhowys, bydd yr ŵyl yn rhoi llwyfan i dalentau’r rhwydwaith Adfywio Cymru gyda chymysgedd o:

  • amryw sesiwn a gweithgaredd paralel wedi’i selio ar destunau gwahanol
  • sesiynau gofod agored
  • ‘ardal melino’ lle gall pawb arddangos eu nwyddau a gwneud cysylltiadau
  • sgyrsiau digymell ym mharthau ymlacio naturiol y gerddi hyfryd a’r gofodau dan do hanesyddol

Mae’r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd wedi cael cysylltiad â’r rhaglen Adfywio Cymru yn y gorffennol neu’n bresennol – neu sydd â diddordeb yn bod yn rhan ohono yn y dyfodol. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim ond bydd angen cadw rheolaeth o’r niferoedd felly sicrhewch eich bod yn cadw lle cyn gynted ag y bo modd drwy’r ddolen… yma

print