Ymunwch â’r Rhwydwaith

Mae ymuno â DTA Cymru yn syml, dywedwch ychydig wrthym am eich sefydliad gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

 

Os nad ydych yn siŵr pa becyn sy’n iawn i chi, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill cyn i chi ymuno, anfonwch e-bost atom ar
membership@dtawales.org.uk
.

Bob blwyddyn pan fydd eich aelodaeth yn cael ei hadnewyddu, byddwn yn gofyn i chi ddiweddaru’r cofnod aelodaeth. Mae cadw data cywir ar ein haelodau yn ein helpu i gynrychioli’r sector ac eirioli ar eich rhan.

Adran 1 o 5: Amdanoch chi a'ch grŵp

Am eich grŵp
Os nad oes gennych gyfeiriad safle, dylech ddefnyddio'r cod post cyhoeddus agosaf. Peidiwch â defnyddio cod post preswyl neu bersonol gan y bydd hwn yn ymddangos ar fap cyhoeddus.

Ychwanegwch ddolenni i unrhyw sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd gan eich grŵp isod.

Adran 2 o 5: Am Eich Sector(au)

Adran 3 o 5: Eich Cymuned

Adran 4 o 5: Cymhwysedd

Er mwyn dod yn aelod o DTA Cymru rhaid i chi fodloni ein meini prawf cymhwysedd.
Mae pob cais i ymuno yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan ein bwrdd ac rydym yn cadw’r hawl i wrthod neu ganslo aelodaeth unrhyw sefydliad y canfyddir nad yw’n bodloni’r meini prawf canlynol.

Section 5 of 5: Declaration

I confirm that the information provided above is correct to the best of my knowledge, and that I am authorised to provide it on behalf of the named organisation.
I acknowledge that DTA Wales reserves the right to remove members who are found to be working in contravention of our values, or who bring the network and membership into disrepute.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydych wedi bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd.Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ateb yr holl gwestiynau isod yn gywir:
- Rhaid i'ch sefydliad fod yn ddielw
- Rhaid i'ch sefydliad fod o fudd i'ch cymuned leol
- Rhaid i chi gytuno â'n gwerthoedd ac anelu at weithio yn unol â nhw