Communities Creating Homes

DTA Wales are now supporting communities to explore community led housing via our new Communities Creating Homes Explore Programme.

Our first event as part of the programme will focus on community land trusts and will introduce other forms of community led housing with speakers from Wessex CLT, the National CLT Network and Bristol City Council taking part.

It is free to attend and is for anyone with an interest in the topic. Lunch will be provided.


Mae CYD Cymru ’nawr yn cefnogi cymunedau i archwilio tai dan arweiniad y gymuned trwy ein Rhaglen Archwilio Cymunedau’n Creu Cartrefi.

Bydd ein digwyddiad cyntaf yn rhan o’r rhaglen yn canolbwyntio ar ymddiriedolaethau tir cymunedol, a bydd yn cyflwyno ffurfiau eraill ar dai dan arweiniad y gymuned, gyda siaradwyr o Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Wessex, y Rhwydwaith Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol Cenedlaethol a Chyngor Dinas Bryste yn cymryd rhan. Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ac mae’n addas i bawb sydd â diddordeb yn y pwnc.