Community Enterprise Best practice visit Llanrumney Hall Community Trust

Llanrumney Hall

The Llanrumney Hall Community Trust is a community led trust set up to steer the regeneration of Llanrumney Hall into a vital thriving community hub in East Cardiff. Originally built in 1450 and rebuilt in 1852, the historically prosperous and grade I listed Elizabethan Mansion of Llanrumney Hall stands prominently off Ball Road in the lower area of Llanrumney.

We will be visiting them to explore how they plan to use the iconic building, and their bold proposition to the local community to provide a life changing community hub offering services not duplicated in the surrounding area.

Lunch will be provided at the end of the visit.

Ymweliad arfer gorau Mentrau Cymdeithasol ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni

Mae Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni yn ymddiriedolaeth dan arweiniad y gymuned a sefydlwyd i lywio’r gwaith o adfywio Neuadd Llanrhymni yn hwb cymunedol llewyrchus yn Nwyrain Caerdydd. Adeiladwyd Neuadd Llanrhymni yn 1450 yn wreiddiol, a chafodd ei ailadeiladu yn 1852. Mae’n Blasty Elisabethaidd rhestredig gradd I a fu’n ffyniannus yn hanesyddol, ac mae’n sefyll yn amlwg oddi ar Heol Ball yn rhan isaf Llanrhymni.

Byddwn yn ymweld â’r Ymddiriedolaeth i archwilio’r modd y mae’n bwriadu defnyddio’r adeilad eiconig, ynghyd â’i chynnig beiddgar i’r gymuned leol i ddarparu hwb cymunedol a fydd yn newid bywydau ac yn cynnig gwasanaethau nad ydynt ar gael yn yr ardal oddi amgylch.

Bydd cinio’n cael ei ddarparu ar ddiwedd yr ymweliad.