Community Enterprise Masterclass How to Share Your Knowledge – Peer Mentoring

New to Peer Mentoring – How to share your knowledge with others

This is an interactive session aimed at people new to, or thinking of becoming peer mentors. If you have benefitted from the support of a peer mentor, you can come along to see how you can share your learning and experiences with others.

Lunch will be provided during the event.

YMCA Port Talbot | 48-52 Talbot Road | Port Talbot SA13 1HU | United Kingdom

Dosbarth Meistr ar Fentrau Cymunedol: Sut i Rannu Eich Gwybodaeth – Mentora Cymheiriaid

Yn Newydd i Fentora Cymheiriaid – Sut i rannu eich gwybodaeth ag eraill

Dyma ddosbarth rhyngweithiol a fwriedir ar gyfer pobl sy’n newydd i faes mentora cymheiriaid neu sy’n ystyried mynd yn fentoriaid cymheiriaid. Os ydych wedi elwa ar gymorth mentor cymheiriaid, gallwch ddod i weld sut y gallwch rannu eich dysgu a’ch profiadau ag eraill.

Darperir cinio yn ystod y digwyddiad.