Cwrdd â’r Cyllidwr: | Meet the Funder: People’s Postcode Lottery

In partnership with WCVA, People’s Postcode Lottery invites you to their “How to Apply for Funding” workshop.

With significant changes to how the Postcode Trusts will operate in 2021, and some key changes regarding eligibility, this stands to be a key session for any groups looking to apply for funding to People’s Postcode Lottery supported Trusts. Members of the Community Programmes Team will be on hand to answer questions, but be sure to check out the Funding Guide in advance (https://www.postcodecommunitytrust.org.uk/apply-for-a-grant/how-to-apply/)
This session will be delivered in English.

Mewn partneriaeth â CGGC, mae Loteri Cod Post y Bobl yn eich gwahodd i’w gweithdy “Sut i Ymgeisio am Gyllid”, lle byddant yn datgelu strwythur a phroses gyllido ein Ymddiriedolaethau Rhaglenni Cymunedol ar gyfer 2021.

Gyda newidiadau sylweddol i’r modd y caiff yr Ymddiriedolaethau Cod Post eu gweithredu yn 2021, a rhai newidiadau allweddol yn ymwneud â chymhwystra, mae hon yn argoeli i fod yn sesiwn allweddol i unrhyw grwpiau sy’n bwriadu ymgeisio am gyllid gan Ymddiriedolaethau a gefnogir gan Loteri Cod Post y Bobl. Bydd aelodau o’r Tîm Rhaglenni Cymunedol wrth law i ateb cwestiynau, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r Canllaw Cyllido o flaen llaw (https://www.postcodecommunitytrust.org.uk/apply-for-a-grant/how-to-apply/)
print