Digital Storytelling Workshop

10.00 – 16.00 Pontypridd
Renew Wales mentor Mike Erskine will run this practical workshop where you will learn the process of film making from idea to uploading. Specifically, you will learn:
  • Film making on a budget
  • Sound recording
  • Shooting video
  • Interviewing and
  • Basic editing skills
It is aimed at community groups who would benefit from being able to ‘tell their story’ through these means. Participants can bring their own kit/ equipment or anything that the organisation/ group uses, but there will also be some kit available to use on the day.

Gweithdy Straeon Digidol

Bydd mentor Adfywio Cymru, Mike Erskine yn arwain y gweithdy ymarferol yma ble byddwch yn dysgu’r broses o greu ffilm o’r syniad i lan-lwytho. Yn benodol byddwch yn dysgu:
Gwneud ffilm ar gyllid
Recordio sain
Ffilmio
Cyfweld pobl a
Sgiliau golygu sylfaenol
Mae wedi anelu at grwpiau cymunedol a fyddai’n gallu cael budd o ddysgu sut i ‘ddweud eu stori’ drwy’r dulliau yma. Gallwch ddod a chyfarpar eich hun neu unrhyw beth mae eich grwp yn defnyddio, ond fydd peth cyfarpar ar gael ar y diwrnod hefyd. Mae’n rhad ac am ddim ond mae llefydd yn gyfyngedig felly arbedwch eich lle.