Supporting Adult Literacy Needs In Social Enterprises

Llanhilleth Miners Institute and Enterprising Solutions present

Gain an insight into engaging with and supporting adults who have difficulties with their literacy with practical workplace strategies and tips for signposting to further support.

Learn how to:

  • Create an inclusive and supportive environment within your social enterprise
  • Create accessible written material
  • Incorporate essential skills awareness into existing policies

You will be provided with a reference ‘toolkit’ at the end of the session

Cewch gipolwg ar strategaethau ymarferol ar gyfer y gwithle sut i ymgysylltu gyda, a chefnogi oedolion sydd ag anawsterau gyda’I llythrenedd ac awgrymiadau sut I sicrhau cymorth pellach

Byddwch yn dysgu sut i:

  • Greu amgylchedd cynhwysol yn eich menter gymdeithasol.
  • Greu deunydd ysgrifenedig hygyrch.
  • Ymgorffori ymwybyddiaeth o sgiliau hanfodol o fewn y polisiau presennol,

Byddwch yn cael pecyn cymorth ar ddiwedd y sesiwn

 

10:00 – 12:00

Location

Llanhilleth Miners Institute
Meadow Street
Llanhilleth
NP13 2JT