PLANED are recruiting

Date: 04.04.2019

Planed logo

 

Community Well-Being & Resilience Officer.

Care about community? Positive about participation?

If you have the skills to help young people get involved and have their voices heard on the issues that matter to them, they want to hear from you.

PLANED have an exciting opportunity to work with communities and young people across the county. Working to help them get involved in local decision making and planning for a better future.

 

Swyddog Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol.

A yw’r gymuned yn bwysig i chi? A ydych yn gadarnhaol ynglŷn â chyfranogiad?

Os oes gennych y sgiliau i helpu pobl ifanc gymryd rhan a dweud eu dweud ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw, cysylltwch os gwelwch yn dda.

Mae gennym gyfle cyffrous i weithio gyda chymunedau a phobl ifanc ar draws y sir. Gweithio i’w helpu nhw gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau lleol a chynllunio am ddyfodol gwell.

print