Vacancy: Business and Enterprise Development and Programme Manager with DTA Wales

Date: 23.02.2021

BUSINESS AND ENTERPRISE DEVELOPMENT AND PROGRAMME MANAGER                                                                                                                                          

Salary circa £34,000 per annum

DTA Wales is seeking an exceptional individual (Job Share Applications Welcome) for a Senior Post of Business and Enterprise Development and Programme Manager to generate new income, submit tenders, manage our mentors and consultants and the delivery of a range of our Programmes and support services.

For further details contact: info@dtawales.org.uk

The closing date for applications is 22nd March 2021

Interviews on 25th March 2021

Application pack

DTA Wales Background 2021

Job Description DTA Wales Business and Enterprise Programme and Development Manager 2021

DTA Wales Application Form 2021

DTA Wales Equal Opportunities Form 2021

 

RHEOLWR RHAGLEN A DATBLYGU BUSNES A MENTER

Cyflog tua £34,000 y flwyddyn

Mae DTA Cymru yn chwilio am unigolyn eithriadol (croesewir ceisiadau i rannu swydd) ar gyfer Uwch-swydd y Rheolwr Rhaglen a Datblygu Busnes a Menter, a hynny er mwyn cynhyrchu incwm Newydd,cyflwyno tendrau, rheoli ein mentoriaid a’n hymgynghorwyr, a darparu amrywiaeth o’n Rhaglenni a gwasanaethau cymorth.

I gael rhagor o fanylion a Phecyn Cais, cysylltwch â: info@dtawales.org.uk

Gwefan: www.dtawales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw  22 Mawrth 2021

Cynhelir y cyfweliadau ar 25 Mawrth 2021.

Phecyn Cais

DTA Cymru Gwybodaeth Gefndir 2021

Ffurflen Gais 2021

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Swydd-Ddisgrifiad DTA Cymru 2021

print