Croeso i wefan Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru

 

Y corff cenedlaethol ar gyfer ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru

Mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (CYD Cymru) yn gweithio tuag at fymunedau ffyniannus, cynaliadwy a gwydn ar draws Gymru. Fel sefydliad aelodaeth annibynnol, rydym yn ymroddedig i gefnogi a hyrwyddo gwaith ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar adfywio a llesiant hirdymor cymunedau.

Gyda rhwydwaith cryf o aelodau ac asedau sy’n eiddo i’r gymuned, rydym yn falch o fod yn rhan o fudiad mwy o fwy na 600 o sefydliadau sy’n eiddo i’r gymuned ledled y DU. Ynghyd â’n cymheiriaid Locality in England, DTAS yn yr Alban a DTNI yng Ngogledd Iwerddon, rydym yn ffurfio rhwydwaith adfywio a menter cymunedol deinamig sydd wedi bod yn llywio newid cadarnhaol ers ffurfio’r Gymdeithas Ymddiriedolaeth Ddatblygu wreiddiol ym 1992.

Dysgwch am ein rhaglenni presennol, ein gweledigaeth a’n cenhadaeth, ein haelodau a’r cymorth y gallwn ei gynnig.

DARLLENwch fWY

Our Latest News