Sero Net

print

 

Gallai cymorth arbenigol a mynediad at gyllid ddatgloi eich uchelgeisiau cynaliadwyedd?

Rydym yn darparu’r rhaglen Sero Net fel rhan o Busnes Cymdeithasol Cymru, yn helpu mentrau cymdeithasol i gyrraedd eu nodau cynaliadwyedd.

 

GWNEWCH EICH CAIS YMA 

Pam dewis ni?

Mae gennym brofiad helaeth o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol a chyflawni arbedion ynni, allyriadau ac arbedion cost go iawn.

Mae cymorth yn cynnwys: gwasanaethau ynni adeiladau; cyngor tariff; cynllunio gweithredu; cymorth i gael mynediad at gyllid grant allanol; cysylltiadau ag arbenigwyr yn y diwydiant technegol; a chymorth rheoli prosiect a gweithredu.

Prif fanteision: gostyngiadau sylweddol mewn allyriadau; Lleihau costau ynni yn y dyfodol; Cyfleoedd rhwydweithio gyda chymheiriaid ac arbenigwyr; Hyrwyddo eich prif lwyddiannau. 

Mae cynghorwyr busnes Busnes Cymdeithasol Cymru wedi helpu i sefydlu cannoedd o fusnesau newydd. Mae ein cefnogaeth wedi’i hariannu’n llawn sy’n golygu eich bod yn cael arweiniad am ddim bob cam o’r ffordd.

 

Ein gwasanaethau

 

Dadansoddeg Data:

  • Creu systemau monitro a thargedu realistig a chyraeddadwy
  • Coladu, dadansoddi, ac adroddiadau argymhellion o’ch defnydd presennol a hanesyddol o ynni

Rheoli Prosiect

  • Arolygon ynni adeiladau
  • Asesiadau trafnidiaeth
  • Dod o hyd i gyllid grant allanol
  • Cefnogi gweithredu gyda lleihau galw neu gynhyrchu ynni

Cynllunio Gweithredu:

  • Datblygu cynlluniau gweithredu wedi’u teilwra i’ch gofynion
  • Sicrhau bod systemau rheoli priodol yn cael eu sefydlu

 

CLICIWCH YMA I WNEUD CAIS

Darparwyd Busnes Cymdeithasol Cymru gan: