Newyddion

Newyddion o CYD Cymru a’n prif ragleni: Egin, Busnes Cymdeithasol Cymru, y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol ayyb

dyddiad 26.01.2024
Mae CYD Cymru yn cyflogi: Swyddog Cyfathrebu a Swyddog Caffael a Gwerth Cymdeithasol
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cyflogi pedair swydd newydd o fewn CYD ...
Read Article
dyddiad 01.11.2023
Adroddiad newydd gan BCT yn dangos cysylltiad canlyniadau positif gyda asedau cymunedol
Mae adroddiad newydd BCT/YAC "Cymunedau Cydnerth: wynebu’r her o fod ar yr ymylon" yn canfod ...
Read Article
dyddiad 02.08.2023
Cyhoeddi’r ffenestr ymgeisio ddiweddaraf ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol
Oes adeilad neu dir o werth i'ch cymuned mewn perygl o gael ei gau neu ei golli? Ffenestr ...
Read Article
dyddiad 12.07.2023
Manteision Mentora Cymheiriaid
Ein gweledigaeth yn CYD Cymru yw cymunedau ffyniannus a gwydn ledled Cymru, mannau lle gall ...
Read Article
dyddiad 12.06.2023
Llongyfarchiadau i Arts Factory ar eu Grant Costau Byw!
Anogwyd aelodau CYDCymru, yn ogystal ag aelodau o Locality, DT Gogledd Iwerddon neu DTA yr ...
Read Article
dyddiad 17.05.2023
Swyddi – Pennaeth Datblygu Asedau Cymunedol a Gweinyddwr – rhaglenni cymorth Mentora Cymheiriaid
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cyflogi pedair swydd newydd o fewn DTA Cymru: Pennaeth ...
Read Article
dyddiad 15.05.2023
Mae rownd 3 o’r Prospectws i’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol wedi ei gyhoeddi
Mae’r prosbectws rownd 3 newydd ar gyfer Cronfa Perchnogaeth Gymunedol Adran Ffyniant Bro, Tai ...
Read Article
dyddiad 04.05.2023
Mae Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru yn chwilio am Gadeirydd annibynnol newydd
Mae Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru yn chwilio am Gadeirydd annibynnol newydd - ...
Read Article
dyddiad 06.03.2023
Mae DTA Cymru yn chwilio am Fentoriaid Cymheiriaid i ymuno â’n rhaglenni presennol ac i ddod
Oes gennych chi brofiad Menter Gymdeithasol y gallech chi ei rannu â mentrau a grwpiau newydd ...
Read Article
dyddiad 28.02.2023
Grantiau costau byw o £10,000 o gael i aelodau DTA Cymru
Gall aelodau o DTA Cymru, yn ogystal ag aelodau o Locality, DTA Gogledd Iwerddon neu DTA ...
Read Article
dyddiad 07.02.2023
Mae ein rhaglen newydd, Egin, wedi’i lansio!
Rydym yn hapus i gyhoeddi bod rhaglen newydd DTA Cymru, Egin, wedi'i lansio heddiw. Mae Egin ...
Read Article
dyddiad 21.10.2022
Allech chi fod yn Weinyddwr newydd i ni?
Rydym yn chwilio am Weinyddwr newydd i fod yn rhan hanfodol o’n tîm yma yn DTA Cymru. Pecyn ...
Read Article