Adfywio Cymru

print

POBL YN CEFNOGI POBL I GYMRYD GWEITHREDU MENTER YN ERBYN NEWID HINSAWDD

Mae rhaglen Adfywio Cymru wedi dod i ben o’r diwedd ar ôl deng mlynedd o gefnogi cymunedau ledled Cymru i gymryd camau i fynd i’r afael â newid hinsawdd a dod yn fwy cynaliadwy.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a fu’n ymwneud â’r rhaglen, a dymunwn y gorau i chi yn eich holl ymdrechion yn y cyfnod hynod heriol hwn.

Cefnogwyd Adfywio Cymru drwy’r Rhaglen Camau Cynaliadwy a ddarparwyd drwy’r Gronfa FAWR ac a ariannwyd gan arian o Gyfrifon Banc Segur.

Darllenwch fwy am Adfywio Cymru, gan gynnwys ei bostiadau blog wedi’u harchifo a phodlediadau, ar wefan Egin yma.