Gymorth Ariannol

print

 

Adran 1

1.1 Eich manylion cyswllt

1.2 Manylion cyswllt y grŵp

 

Adran 2

2.1 Statws cyfreithiol

2.2 Statws masnachu

YdyNac Ydy
A ydych yn masnachu?

2.3 Gweithgor/pwyllgor llywio

YdyNac Ydy
A oes gweithgor/pwyllgor llywio wedi cael ei sefydlu?

2.4 Caffael neu ddatblygu ased (tir neu adeiladau)

 

Adran 3

3.1 Eich gweledigaeth

 

Adran 4

4.1 Y cymorth gofynnol