Gymorth Ariannol

print

   

  Adran 1

  1.1 Eich manylion cyswllt

  1.2 Manylion cyswllt y grŵp

   

  Adran 2

  2.1 Statws cyfreithiol

  2.2 Statws masnachu

  YdyNac Ydy

  A ydych yn masnachu?

  2.3 Gweithgor/pwyllgor llywio

  YdyNac Ydy

  A oes gweithgor/pwyllgor llywio wedi cael ei sefydlu?

  2.4 Caffael neu ddatblygu ased (tir neu adeiladau)

   

  Adran 3

  3.1 Eich gweledigaeth

   

  Adran 4

  4.1 Y cymorth gofynnol